DVD VIDEO SHOP     Česky  English 
Přihlásit se
Jméno:
Heslo:
Registrace Heslo?
Vyhledat titul
Rozšířené hledání
Košík
Počet	Cena		Titul
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Košík je prázdný. V košíku je zboží celkem za 0,00 Kč.
Jít na pokladnu

PRODEJ KALEDÁRU na nasem eshopu Babovresky kolekce
Domů Akční Dobrodružný Dokument Drama Historický Horor Komedie Krimi Dětské Romantický SciFi Thriller Válečný
 
Celý seznam
Novinky
Doporučujeme
Připravujeme - předobjednávky
České filmy
- Akce a slevy
- Přeceněné tituly
- Za pár kaček
> 3D Blu-ray a DVD
> Blu-ray a UHD
> DVD v papíru
> Časopisy s DVD
> Hudební CD, DVD, BD
> Kolekce a sady
> PC hry
Animované seriály
Cestopisy
Disney a Pixar
Festivalové filmy
Fitness - cvičení
Marvel a DC
Na poslech pro děti
Pohádky
Pro děti
Pro pamětníky
Seriály
Večerníčky
Zábavné pořady
~ Edice Bestsellery
~ Edice Česká komedie
~ Edice Romance
~ Největší filmové klenoty
~ Oskarová edice
~ Zlatá kolekce českých filmů
~ Zlatý fond české kinematografie
° Kalendáře a diáře
Dotazy, vzkazy, připomínky
Jak nakoupit?
Obchodní podmínky
Kontakt / Ochrana osbních údajů
Doprava
Reklamační řád
 
Nástenný kalendár rodinný 2022
Nástenný kalendár rodinný 2022

Čerstvé živé aromatické bylinky, pestré květiny a předpěstované sazenice rostlin a zeleniny pro Váš dům i zahradu přímo od Vašeho bylinkáře a zahradníka.
Čerstvé živé aromatické bylinky, pestré květiny a předpěstované sazenice rostlin a zeleniny pro Váš dům i zahradu přímo od Vašeho bylinkáře a zahradníka.

FilmFontana:

ESHOP FilmFontana prodej DVD a kalendáru

Reklama:

TOPÍM ZDARMA - SOLAR SEDLÁK
 
empty

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

HOSOSTAR s.r.o

se sídlem Petřkovická 206/27, 725 28 Ostrava-Lhotka

identifikační číslo: 286 16 944

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34927

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.filmstars.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti Hosostar s.r.o., se sídlem Petřkovická 206/27, 725 28 Ostrava-Lhotka, identifikační číslo: 286 16 944, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrave, oddíl C, vložka 34927 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístnené na internetové adrese www.filmstars.cz/ (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v ceském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatku. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Veškeré údaje o nákladech na dodání uvidí kupující před potvrzením a odesláním objednávky. Pro doručení objednaného zboží do zahraničí jsou veškeré údaje o nákladech na dodání do místa určení v zahraničí rovněž viditelné pro kupujícího před potvrzením a odesláním objednávky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

  5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjištovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

  8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

  10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

  12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  13. Kupující souhlasí s použitím komunikacních prostředku na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikacních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním odběru

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce prostřednictvím služby PPL, České pošty nebo Zásilkovny,

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího c. 2800582810/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen "účet prodávajícího").
  VS = číslo objednávky

 • Pro platby ze zahraničí:
  účet prodávajícího č. 2800582810/2010
  , vedený u společnosti Fio banka (dále jen "účet prodávajícího").
  IBAN: CZ9820100000002800582810
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Platbu v rámci EU zadejte jako SEPA! Mimo EU jako OUR!

  VS = číslo objednávky


 • For payments from abroad:
  Seller's account No. 2800582810/2010
  , maintained with Fio banka (hereinafter referred to as the "Seller Account").
  IBAN: CZ9820100000002800582810
  BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Enter your payment within the EU as a SEPA! Without EU as OUR!

  VS = order number

  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení cl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavrení kupní smlouvy.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ješte před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  5. Součástí adresy zákazníka na zásilce může být telefonní číslo zákazníka, které je vyžadováno při některých službách České pošty a přepravních společností. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s uvedením telefonního čísla v adrese na zásilce, pokud do poznámky neuvede svůj nesouhlas.

 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí príslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující ocekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádené,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení urceno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkum právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v cl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží zpusobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží melo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti mesíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je prijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případne i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpověností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Dle občanského zákona při použití prostředků komunikace na dálku má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Přičemž toto ustanovení se vztahuje na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů pouze neporušil-li spotřebitel jejich originální obal. Adresa pro zaslání zboží zpět při odstoupení od smlouvy je uvedena na zásilce. Pokud obal již nemáte, rádi Vám ji na Vaše přání sdělíme. Poštovné v tomto případě hradí vždy kupující.

   1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

    1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

    2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

    3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

    4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím,

    5. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

    6. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

    7. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

    8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

   2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí věte.

   3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

   4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle cl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od pocátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do ctrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemuže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

   5. V případě odstoupení od smlouvy dle cl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit prijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

   6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

   7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

   8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  2. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

   2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

   3. K mimosoudnímu rešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

   4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své pusobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úrad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona c. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU

   1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

   2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a príjmení, adresa bydlište, adresa elektronické pošty a telefonní císlo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

   3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobe znemožňovala uzavření kupní smlouvy a lze jej kdykoliv odvolat.

   4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

   5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající poveřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

   6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurcitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

   7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

   8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (cl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

    1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

    2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

   9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přimerenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  4. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

   1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

   2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

  5. DORUČOVÁNÍ

   1. Oznámení týkající se vztahu prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

   2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

   3. Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

  6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

   2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

   3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobe a není přístupná.

   4. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování HOSOSTAR s.r.o, Petřkovická 206/27, 725 28 Ostrava-Lhotka, adresa elektronické pošty info@filmstars.cz, telefon 777 052 998.


  V Ostravě dne 10.4.2018


 

Tyto internetové stránky používají soubory cookie, používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Použití dokumentů a obrázků, které jsou dostupné na tomto serveru, je povoleno jen pro osobní účely.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu je přísně zakázané. Další pravidla.